miercuri, 10 septembrie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 5030 ha
Intravilan: 524 ha
Extravilan: 4506 ha
Populatie: 4320
Gospodarii: 1606
Nr. locuinte: 1606
Nr. gradinite: 3
Nr. scoli: 4
Nr. licee: 1
Asezarea geografica:
În partea de S-E a judeţului pe lunca râului Argeş şi Câmpia Burnasului
Activitati specifice zonei:
Legumicultură
Pomicultură
Căpşuni cu tradiţie
Viticultură
Activitati economice principale:
Agriultura
Comerţ
Mica industrie
Obiective turistice:
Pădurea Măgura cu lacuri de agrement şi pescuit sportiv
Rezervaţia naturală Comana-Hotarele
Pădurea Comana
Consiliul Local Hotarele cu lacuri de agrement şi pescuit
Evenimente locale:
Hramul Bisericilor Sf. Paraschiva, Sf. Arhangheli, Sf. Mihail şi Gavril
Ziua comunei Hotarele 21 mai
Facilitati oferite investitorilor:
Scutiri de taxe şi impozite pentru investitorii care crează locuri de muncă
Taxe şi impozite locale reduse
Forţă de muncă
Proiecte de investitii:
Alimentare cu apă - în derulare
Înfiinţare reţea canalizare şi staţie de epurare
Alimentare cu gaze naturale
Campus şcolar
Baze sportive
Înfiinţarea unui parc natural pe suprafaţa de 3 ha